top of page
Search

Victoria Rally 2023


< ENG >


39 DAY OF FIGHTING


Victoria Rally , or 39 days, during which we fought menstrual poverty in East Africa: Kenya, Uganda, Rwanda and Tanzania by creating and equipping sewing places where 3-day training sessions on sewing reusable sanitary pads and sex education classes were held.


We managed to train 860 women, distribute 100 sets of sanitary pads , set up and equip 10 mini sewing places, distribute 150 pair of underwear and more than 1,500 needles , which I hope will go into the world and do a lot of good.


Our classes include both hand and machine sewing. Hand sewing is especially important because literally anyone can do it, even if they have no experience. In East Africa, we have many shrubs which thorns also work well as needles– all you need to do is sharpen them a bit and burn a hole. Instead of thread, you can use sisal fibers.


Victoria Rally was also a test of my strength, as I had to face malaria and tremendous pressures related to organisation and cultural differences.The hypocrisy of the Masai, the lack of education from young mothers about the menstrual cycle and the lack of underwear were just some of the problems which we were facing FGM[female genital mutilation], early marriage and lack of sex education were huge challenges.


There were also, of course, beautiful moments, such as the help of Gosia Baczynska, the record broken with UNAWEZA where we trained 250 women in two days how to sew reusable sanitary pads, and every moment at Lake Victoria, which we went around– covering almost 5500 km.


What was a pleasant surprise for me was the bond that formed between us, despite such different backgrounds, origins. All women around the world menstruate, and this is one of those few things in which we should unite without obligation and fight together for a better tomorrow.


My plan this year is to place an order for a minimum of 100 reusable sanitary pads in every place I go, to see if my goals have been met, at the same time, helping more people.


Next year we are moving again: Kenya - Tanzania - Mozambique - Malawi.RAJD VICTORIA - 39 DNI WALKI

Rajd Victoria czyli 39 dni walki z ubóstwem menstruacyjnym w Afryce Wschodniej : Kenii , Ugandzie, Rwandzie oraz Tanzanii podczas których Maja Kotala wraz z załoga założyła i wyposażyła miejsca szycia w których odbyły się 3-dniowe szkolenia jak szyć podpaski wielorazowego użytku oraz zajęcia z edukacji seksualnej.

Dlaczego Victoria ? Bo wokół jeziora Victoria, bo Victoria to imię żeńskie , bo Victoria to zwycięstwo , a my wszyscy zwyciężymy pomagając sobie nawzajem.

Podczas Rajdu Victoria udało się przeszkolić 860 kobiet, rozdać 100 zestawów podpasek , założyć i wyposażyć 10 mini szwalni, rozdać ponad 1500 igieł i 150 par majtek.


Zajęcia to i szycie ręczne i szycie na maszynie. Szycie ręczne jest szczególnie ważne, gdyż każdy dosłownie każdy może je zrobić, nawet jeśli nie ma się żadnego doświadczenia. W Afryce Wschodniej mamy bardzo dużo krzewów których kolce idealnie nadają się również jako igły. wystarczy trochę naostrzyć i wypalić dziurkę. Zamiast nici, można użyć włókien z Sisalu.


Rajd Victoria był tez sprawdzeniem sił Mai, gdyż musiała zmierzyć się z malaria oraz ogromna presja związana z organizacja i różnicami kulturowymi. Hipokryzja Masajów, nieświadomość młodych matek o cyklu menstruacyjnym oraz brak bielizny to tylko nieliczne problemy z którymi musiał się zmierzyć dziewczyny. FGM, wczesne małżeństwa, brak edukacji seksualnej były ogromnym wyzwaniem.


Były tez oczywiście piękne momenty , jak pomoc Gosi Baczyńskiej, rekord pobity z UNAWEZA gdzie zostało przeszkolonych 250 kobiet w dwa dni jak szyć podpaski wielorazowego użytku oraz każdy moment nad Jeziorem Victoria, który dziewczyny objechaly dookoła pokonując prawie 5500 km.


Co było zaskoczeniem to więź jaka miedzy nami powstała, pomimo tak innego pochodzenia. Wszystkie kobiety na całym świecie przechodzą menstruacje i jest to jedna z tych nielicznych rzeczy w których powinniśmy się połączyć bez zastawiania się i wspólnie zawalczyć o lepsze jutro.


Mój plan w tym roku jest złożyć zamowienie na minimum 100 podpasek wielorazowego użytku w każdym założonym przeze mnie miejscu, by sprawdzić czy moje cele zostały osiągnięte, a przy okazji pomoc kolejnym osobom .


Za rok ruszamy znowu : Kenia - Tanzania - Mozambique - Malawi.

Kommentit


bottom of page