top of page
Search

LA DOLCE VITA - MOMBASA

Updated: Jun 5, 2023
- - ENG


I remember when I was coming to Kenya In June ,I had such a strong plan for social media.

Every Sunday a little blog post, every two weeks YouTube, Instagram 5 times a week, the same for Facebook, but OMG is it all possible when you as well teach for 6 hours a day, trying to create campaigns for 5 different collaborations, run to town for fabrics, make 3 collections at the same time and somewhere in between in a free moment sew reusable pads ? No. Definitely not. . SO, I gave up and just went with the flow, which I am hoping to catch up on now.


I wish there was somebody who could just come and lift some of the weight, like a fashion teacher – twice a week, so I can do all the rest (of course I am territorial, l so I do small steps with allowing people to touch my baby). Anyway, that’s the goal for next year!


But today I wanted to finally take a moment and explain the inspiration behind the LA DOLCE VITA MOMBASA collection.


SO!


Mombasa is a town full of different cultures. Takes only two seconds to walk from a corner with Kenyan food and fruits, to a world of Arabic fabrics with Qur’an playing in the background.

Another amazing contrast is between the colourful Kitenges ( African printed material ) and black Abaya’s material in the other corner.


And here between the spices and perfumes I got inspired to show it all.


Our fabrics are from all around the World. Really from all around because you have the Indian silks, Arabic’s golds, Kenyan kitenge (produced unfortunately in Europe) and upcycled bedsheets originally shipped from USA (BTW, I even found a Calvin Klein one, but this didn’t make to the collection but for my bed to sleep under ;))


My dream was to match all those fabrics and show them in a commercial modern way.
( KONGOWEA )


NEXT.


We cannot do winter. In Mombasa, we don’t have fabrics for European winter. What for!? Its 35 degrees now, you would boil. The lowest we get is maybe 27. SO, I came up with an idea to do a holiday collection. Garments you can wear over Xmas and New Year! Why not? Soon as well there will be more drops of Xmas Gift ideas. Beautiful jewellery and pyjamas so stay tuned!


Most of our sizes are free sizes! That helps!

But if there is something you like we can. . well now me, once I reach Poland I can custom fit to you. That’s what Sewing Together is, we are a family, and family take care of each other, so feel free to send a msg if you like something! And even though it’s extra work for us, I don’t want to lose that aspect going down the road.


LAST BUT NOT LEAST


Our photos were taken all over Mombasa in most iconic places. We have here:

- Mama Ngina Baobabs

- Spice and Meat Market

- Kongowea Market ( where we buy our second hand pieces )

- My favourite restaurant rooftop : S Five 8

- Nyali Beach

- Old Mombasa Train Station

- Old TownAnd all thanks to Mr. George from Classic Safaris, who donated the transportation to us for a whole day ! I am sure his drivers had better things to do , as amazing Safaris all over Kenya, so we are super grateful for him believing in us and our mission. It really proves that we can all help the way we can ! Asante Sana George !
FYI. This collection is just a beginning and we gonna grow stronger and bigger and definitely crazier in design.


This time I just wanted to prove that we can do it too.

We can do what other brands do.

And have a beautiful mission behind : empowering women on the road to their independence.


Which is the most important ! And don’t forget , all proceeds are donated keep our school going next year !


TO SUM UP


Thank you to all my beautiful students for making this amazing collection . Dear customers forgive us our mistakes , we were just studying for 3 months !


Thank you to all the models, who donated time !


Thank you to my Rafiki for supporting me all the way ! Asante Judy !


Thank You to all the people who added value and hope for out better future.XOX

MK- - - PLPamiętam, kiedy przyjeżdżałam do Kenii w czerwcu, miałam solidny plan na social media.

W każdą niedzielę mały post na blogu, co dwa tygodnie YouTube, Instagram 5 razy w tygodniu, tak samo na Facebooku, ale OMG, czy to wszystko jest możliwe, gdy również uczysz przez 6 godzin dziennie, próbując tworzyć kampanie dla 5 różnych marek z którymi współpracujemy, biegając do miasta po tkaniny, tworzac 3 kolekcje jednocześnie i gdzieś pomiędzy w wolnej chwili szyjac podpaski wielokrotnego użytku ? Nie definitywnie nie. . WIĘC poddałam się i po prostu popłynęłam z prądem, mam nadzieję teraz nadrobić niektóre zaległości.


Chciałabym, żeby był ktoś, kto mógłby po prostu przyjść i odciążyć mnie , jak nauczycielka mody – dwa razy w tygodniu, żebym mogła zająć się całą resztą (oczywiście jestem terytorialna, więc robię małe kroki, pozwalając ludziom 'dotykać' moje dziecko). W każdym razie taki jest cel na przyszły rok!


Ale dzisiaj chciałam w końcu poświęcić chwilę i wyjaśnić inspirację stojącą za kolekcją LA DOLCE VITA - MOMBASA.


WIĘC!


Mombasa to miasto pełne różnych kultur. Wystarczy dwie sekundy, by przejść z miejsca z kenijskim jedzeniem i owocami do świata arabskich tkanin z grającym Koranem w tle.

Innym niesamowitym kontrastem są kolorowe Kitenge (afrykańskie materiały) i czarny materiał Abaya w drugim rogu.


I tak, tutaj, między przyprawami i perfumami, zainspirowałam się, żeby to wszystko pokazać.


Nasze tkaniny pochodzą z całego świata. Naprawdę zewsząd, ponieważ mamy indyjskie jedwabie, arabskie złoto, kenijskie kitenge (produkowane niestety w Europie) i prześcieradła z upcyklingu pochodzące z USA (przy okazji, znalazłam nawet jedno z Calvina Kleina, ale to nie trafiło do kolekcji, ale na moje łóżko ;))


Moim marzeniem było polaczenie wszystkich tych tkanin i pokazanie ich w komercyjny, nowoczesny sposób.


NASTĘPNIE.


Nie mogłyśmy uszyć klasycznej zimowej kolekcji . W Mombasie nie mamy tkanin na europejską zimę. Po co!? Teraz jest 35 stopni, zagotowałybyśmy się. Najniższa, jaka jest, to może 27 stopni. WIĘC, wpadłam na pomysł zrobienia świątecznej kolekcji. Odzież, którą możesz nosić na Boże Narodzenie i Nowy Rok! Dlaczego nie? Wkrótce pojawi się więcej pomysłów na prezenty świąteczne. Piękna biżuteria i piżamy, więc bądź na bieżąco!


Większość naszych rozmiarów to tzw FREE SIZE czyli dla każdego! To pomaga!

Ale jeśli jest coś, co ci się podoba, możemy. . no teraz ja, kiedy dotrę do Polski mogę dopasować do Ciebie. To właśnie jest Sewing Together, jesteśmy rodziną, a rodzina troszczy się o siebie nawzajem, więc nie wahaj się wysłać wiadomości, jeśli coś Ci się podoba! I chociaż jest to dla nas dodatkowa praca, nie chcę tracić tego aspektu idąc dalej.


NIE MNIEJ WAŻNY ELEMENT.


Nasze zdjęcia zostały zrobione w całej Mombasie w najbardziej kultowych miejscach. Mamy tutaj:

- Mama Ngina Baobaby

- Targ przypraw i mięsa

- Targ Kongowea (gdzie kupujemy nasze używane przedmioty)

- Dach mojej ulubionej restauracji: S Five 8

- Plaża Nyali

- Stary dworzec kolejowy w Mombasie

- Stare MiastoA wszystko dzięki Panu George'owi z Classic Safaris, który podarował nam transport na cały dzień ! Jestem pewna, że jego kierowcy mieli lepsze rzeczy do roboty, jak niesamowite safari w całej Kenii, więc jesteśmy bardzo wdzięczne za to, że w nas uwierzył i w naszą misję. To naprawdę udowadnia, że ​​wszyscy możemy pomóc tak, jak potrafimy! Asante Sana George!


FYI. Ta kolekcja to dopiero początek, a my będziemy coraz silniejsze, coraz większe i zdecydowanie bardziej szalone w projektowaniu.


Tym razem chciałam tylko udowodnić, że potrafimy szyc.

Możemy robić to, co robią inne marki.

I przy okazji mając za sobą piękną misję: wzmacnianie pozycji kobiet na drodze do ich niezależności.


Co jest najważniejsze! I nie zapominaj, że cały dochód z naszej kolekcji jest przekazany na to , aby nasza szkoła działała w przyszłym roku!


PODSUMOWANIE


Dziękuję wszystkim moim pięknym studentkom za stworzenie tej niesamowitej kolekcji. Drodzy klienci wybaczcie nam błędy , uczyliśmy się tylko 3 miesiące !


Dziękuję modelkom, które podarowały nam swój czas.


Dziękuję mojemu Rafiki za wspieranie mnie przez całą drogę! Asante Judy!


Dziękuję wszystkim ludziom, którzy dodali wartość do ST i nadzieję na lepszą przyszłość.XOX


MKComments


bottom of page