top of page

CZYM JEST UBÓSTWO MENSTRUACYJNE ?

Ubóstwo menstruacyjne to globalny problem , który dotyka kobiety na całym świecie. W Afryce Wschodniej ma to dwa wymiary. Po pierwsze – wielu kobiet nie stać na zakup podpasek. Po drugie – podpasek po prostu nie ma.

IMG_7168 copy.jpg

KENIA

 

Badania pokazują, że dziewczęta stają przed comiesięcznymi wyzwaniami, az 65% kobiet i dziewcząt w Kenii nie stać na podpaski higieniczne. Tylko 50% dziewcząt twierdzi, że otwarcie rozmawia w domu o menstruacji. Zaledwie 32% szkół wiejskich posiada prywatne miejsce, w którym dziewczęta mogą zmienić produkt menstruacyjny. Tylko 12% dziewcząt w Kenii czułoby się komfortowo, otrzymując informacje od matki.

 

Podpaski kosztują 1 dolar. Jednak około 36% Kenijczyków żyje za mniej niż międzynarodowa granica ubóstwa wynosząca 1,90 dolara na dzień.


Na obszarach wiejskich wiele dziewcząt stosuje niehigieniczne formy ochrony, takie jak kawałki materaca, pióra i liście trawy, powodujące infekcje i bolesne rany.

Brak odpowiedniej edukacji na temat menstruacji sprawia, że niektóre dziewczyny wymieniają się brudnymi podpaski higienicznymi, a niektóre nawet odbywają stosunek płciowego, aby kupić podstawowe środki higieniczne. Tak walcza o swoją przyszłość.

Na obszarach wiejskich w Kenii 2 z 3 kobiet  otrzymuje podpaski od partnerów seksualnych. Ubóstwo menstruacyjne jest w Kenii tak powszechne, że 10% 15-letnich dziewcząt uprawialo seks, aby zapłacić za produkty miesiączkowe.

 

Ubóstwo menstruacyjne przyczynia się do globalnej i regionalnej nierówności płci, ponieważ kobiety są zmuszone prosić mężczyzn o pomoc, aby zaspokoić podstawowe potrzeby zdrowotne.

 

IMG_1407-Edit.jpg

Wiele młodych dziewcząt w Kenii, które nie mają dostępu do bezpiecznych i higienicznych produktów, pozostaje w domu przez cały cykl, co wiąże się z ogromnymi konsekwencjami, takimi jak wydalenie ze szkoły, wczesna ciąża czy późniejszy brak zarobków.

Przeciętnie uczennice opuszczają 20% roku szkolnego, ponieważ mają okres. Szacuje się, że miesięcznie około 1 miliona kobiet opuszcza szkołę.
 

Kolejnym ważnym aspektem jest prawidłowa utylizacja podpasek. Konwencjonalne jednorazowe podpaski wykonane są w 90% z tworzywa sztucznego. ... Jeśli weźmiemy pod uwagę adodatkowe materiały, takie jak opakowanie, plastikowe skrzydełka, kleje i superchłonne żele (plastik) – każda podpaska zawiera równowartość czterech plastikowych torebek (około 2 gramy niebiodegradowalnego plastiku) Przeciętna podpaska może rozkładać się nawet 700 lat . W Kenii młode dziewczyny zakopują brudne podpaski, ponieważ nie ma możliwości ich prawidłowego wyrzucenia.

UGANDA

Jedna na cztery dziewczynki w wieku od 12 do 18 lat w Ugandzie porzuci szkołę po rozpoczęciu miesiączki, a wskaźniki absencji w szkole w tym okresie potroją się z 7% do 28%.

 

IMG_1403-Edit-3-Edit.jpg

RWANDA

W całej Rwandzie większość nadal wierzy, że miesiączkujące kobiety i dziewczęta są brudne, a krew menstruacyjna jest skażona i może szkodzić roślinom, żywności i zwierzętom. W rezultacie kobiety i dziewczęta mogą spotkać się z ograniczeniami w codziennym zachowaniu, w tym zakazem uczestniczenia w ceremoniach religijnych, spożywania jedzenia lub spania w domu.

Młode kobiety i dziewczęta w Rwandzie często odczuwają strach lub niepokój z powodu menstruacji, szczególnie jeśli nie otrzymują edukacji na jej temat. Jedno z badań wykazało, że menstruacja może powodować, że kobiety i dziewczęta z Rwandy boją się dokuczania i upokorzenia podczas cyklu, a niektóre mogą nawet doświadczyć ostracyzmu społecznego podczas menstruacji. Nieodpowiednia higiena i produkty MHH mogą również powodować, że kobiety i dziewczęta doświadczają dodatkowych problemów zdrowotnych, w tym infekcji dróg rozrodczych i dróg moczowych (Ward, 2021). Problemy te pogłębiają się na obszarach wiejskich lub dotkniętych konfliktami, gdzie kobiety i dziewczęta często doświadczają większych przeszkód dla zdrowia menstruacyjnego.

TANZANIA

W 2018 r. rząd Tanzanii podał, że 60% kobiet żyje w „absolutnym ubóstwie”.

Według UNICEF 27% osób mieszkających w krajach najsłabiej rozwiniętych, takich jak Tanzania, nie ma dostępu do usług sanitarnych, takich jak umywalnia z wodą i mydłem w domu. Zarządzanie okresem jest dużym wyzwaniem. W rezultacie 85% dziewcząt jest zmuszonych do stosowania niehigienicznych rozwiązań, w tym do używania pasków materiału, które mogą przenosić grzyby i infekcje. 

Inne ważne liczby to:

  • Dostęp do wody nie jest dostępny w 38% szkół w Tanzanii

  • W 46% przypadków urządzenia wodne nie działają

  • 63% latryn szkolnych nie ma miejsca na wyrzucanie podpasek

Według stanu na 2018 r. tylko 44,2% szkół w Tanzanii miało nauczycieli przeszkolonych w zakresie WASH, a tylko 50,8% tych nauczycieli zapewniało młodym dziewczętom pewnego rodzaju produkty do higieny kobiecej. 

MALAWI

Ponad 75% dziewcząt w wiejskich szkołach w Malawi nie ma wiedzy na temat menstruacji i nie stać ich na podpaski. Używają przypadkowych materiałów (np. szmat, liści), które powodują infekcje. Nie chodzą do szkoły podczas okresu, przez tydzień w miesiącu (prawie miesiąc w pierwszym semestrze), co prowadzi do porzucania szkoły, a następnie do przymusowych przedwczesnych małżeństw, niechcianych ciąż i skomplikowanych porodów. W ten sposób brak podpasek uniemożliwia dziewczętom ukończenie szkoły, a co za tym idzie – lepsze życie.

MOZAMBIK

.

bottom of page